^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Duidelijke prijsafspraken

Begeleiding fiscus inbegrepen

Startershulp

Belastingadvies

Gratis en vrijblijvende kennismaking

Contactgegevens

Baars Administraties

Bezoekadres:
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen

Postadres:
Swagemakersstraat 35
6372 BS Landgraaf

Tel: 045-5325942

Email: AB@baarslandgraaf.nl

De jaarrekening is een essentiëel stuk voor uzelf, de belastingdienst, uw financierders en andere aandeelhouders. Wij stellen hem onafhankelijk op, en dat is wel zo vertrouwd. Het geeft inzicht in:

  • Balans
  • Laat zien waaruit de onderneming bestaat, hoe dat gefinancierd is, en welk deel daarvan eigen vermogen is.
  • Resultaat
  • Voor elk van uw activiteiten toont dit aan hoe het resultaat tot stand kwam
  • Duiding
  • De kerngetallen worden vergeleken met die uit uw branche; en de balans en resultaten-rekening worden vergeleken met eerder. Opvallende of afwijkende posten worden apart benoemd.

Minimaal eens per jaar stellen wij uw jaarrekening op. En voor ondernemers die willen sturen op echt actuele cijfers: Laat ons betrokken zijn bij uw dagelijkse boekhouding. We kunnen dan op efficiënte wijze tussentijds rapporteren.